HPE: Nimble Storage

Autoryzowany partner hewlett packard

Macierze HPE Nimble Storage w ofercie IT Serwis

HPE nimble

Strategiczne partnerstwo IT Serwis i HPE trwa od 2006 roku. Wspólnie zrealizowaliśmy setki małych, średnich i dużych projektów informatycznych. Jako jeden z niewielu partnerów HPE w Polsce, IT Serwis posiada certyfikacje usług serwisowych HPE, zarówno dla instalacji jak i napraw sprzętu. Doświadczona kadra i wysoki poziom kompetencji gwarantuje naszym klientom sukces nawet najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych.

Niesamowicie proste, niewiarygodnie szybkie i wyjątkowo niezawodne

Aby z powodzeniem funkcjonować na dzisiejszym rynku, firma musi postawić na pierwszym miejscu szybsze osiąganie korzyści biznesowych. Nowa generacja aplikacji i danych, która jest związana z hybrydowymi środowiskami informatycznymi, wymaga innej podstawy technologicznej niż wcześniej używane systemy. Podstawa ta musi spełniać dwa główne kryteria:

 • Musi być prosta, wydajna, elastyczna i skalowalna, aby sprostać wymaganiom współczesnych, dynamicznie zmieniających się hybrydowych środowisk informatycznych, wymagających szybkiego i ciągłego dostępu do danych. Niezależnie od tego, czy aplikacje i dane znajdują się w centrum przetwarzania danych, w chmurze prywatnej czy publicznej, w wielu chmurach czy na brzegu sieci, platforma technologiczna powinna być na tyle elastyczna, aby działała bezproblemowo w każdym z tych środowisk.
 • Musi umożliwiać wykorzystywanie informacji zgromadzonych w inteligentnej siecibrzegowej, tj. danych pochodzących z różnych urządzeń, systemów i aplikacji, jak również od klientów i użytkowników, dotyczących obciążenia i jakości usług. Potrzebne są w tym celu niezawodne i bezpieczne kanały komunikacyjne oraz wbudowane funkcje gromadzenia i analizy danych, które zapewnią odpowiedni wgląd w parametry pracy całego środowiska. Tylko wtedy będzie można generować korzyści na podstawie danych. 

Zdaniem firmy Hewlett Packard Enterprise przedsiębiorstwa stoją obecnie przed dwoma podstawowymi wyzwaniami:

 • jak efektywnie zaspokoić wymagania zarówno tradycyjnych aplikacji, jak i aplikacji nowej generacji,
 • jak wydajnie i bezpiecznie udostępniać dane aplikacjom i użytkownikom, zapewniając przy tym ciągłość dostępu do nich z każdego miejsca na świecie.

Pamięci masowe HPE Nimble Storage pomagają sprostać tym wyzwaniom w wyjątkowo prosty sposób.

Pamięć masowa typu flash pomaga przedsiębiorstwom w szybszym osiąganiu korzyści
HPE Nimble Storage

Niedopasowanie między aplikacjami a danymi

Niedopasowanie między wymaganiami aplikacji i oczekiwaniami użytkowników a szybkością dostępu do danych przynosi wymierne straty nie tylko klientom i użytkownikom.

Spowolnienie w pracy systemów może mieć również fatalne skutki dla działu informatycznego i pomocy technicznej w firmie. Co zrobić, gdy pojawia się problem?

Rozwiązanie nie zawsze jest proste. W wielu przypadkach oznacza to stres, nieprzespane noce, czy nawet roszczenia klientów. Jeśli odkrycie przyczyny problemu się nie powiedzie, może być wymagana gruntowna modernizacja systemu. To z kolei może oznaczać długotrwały przestój związany z trwającym wiele tygodni wdrożeniem.

Nakłady kapitałowe niezbędne do utrzymania sprawności systemu ciągle rosną. Pojawia się pytanie: dlaczego po prostu nie przejść do chmury? Przejście do chmury wiąże się jednak z innymi kosztami i trudnościami.

Jak rozwiązać ten dylemat?

HPE Nimble Storage

Co powoduje niedopasowanie między aplikacjami a danymi?

Analiza przyczyn problemów z dostępnością danych przeprowadzona na podstawie danych telemetrycznych ze środowisk IT użytkowników rozwiązań HPE Nimble Storage dostarczyła kilku bardzo ciekawych wniosków. Choć często uważa się, że spowolnienia w pracy systemów spowodowane jest głównie przez pamięć masową, to niedopasowanie między aplikacjami a danymi ma więcej przyczyn. Pamięć masowa powoduje opóźnienia w dostępie do danych jedynie w niespełna połowie przypadków. W pozostałych sytuacjach spowolnienia wynikają ze złożonych interakcji w infrastrukturze, co można zobaczyć na poniższym rysunku.

HPE Nimble Storage

Jakie możliwości ma klient, który chce wyeliminować niedopasowanie między aplikacjami a danymi?

 • Jednym z powszechnie wybieranych rozwiązań jest wdrożenie pamięci masowej flash w celu rozwiązania problemów z wydajnością aplikacji
 • Innym popularnym rozwiązaniem jest infrastruktura konwergentna lub hiperkonwergentna, która pozwala radykalnie skrócić wdrażanie technologii informatycznych i uprościć zarządzanie
 • Kolejnym rozwiązaniem może być chmura, która znacznie zwiększa elastyczność

Czy którekolwiek z tych rozwiązań faktycznie eliminuje niedopasowanie między aplikacjami a danymi?

Choć technologia flash rozwiązuje problemy z wydajnością pamięci masowej, nie ma wpływu na inne problemy z infrastrukturą, które stanowią pozostałe 54% przyczyn problemów.

Środowiska konwergentne i chmurowe przynoszą ogromne korzyści, ale mają poważną ukrytą wadę – jest nią ukrywanie szczegółów konfiguracyjnych, które może bardzo utrudnić wykrywanie przyczyn problemów i ich rozwiązywanie. Tymczasem problemy wciąż się zdarzają.

HPE Nimble Storage

HPE Nimble Storage – pamięć masowa oparta na analizie predykcyjnej

Jaki jest najlepszy sposób na zlikwidowanie niedopasowania między aplikacjami a danymi?

Po pierwsze, wykorzystanie rozwiązania zbudowanego z myślą o hybrydowym środowisku informatycznym. Po drugie, umiejętne wykorzystania danych o środowisku informatycznym pochodzących z inteligentnego brzegu sieci.

 

HPE Nimble Storage

Macierze dyskowe HPE Nimble Storage oferują architekturę pamięci masowej flash, która została zbudowana od podstaw z myślą o wymaganiach środowiska hybrydowego – elastyczności, skalowalności i wydajności. Jednocześnie zapewniają następujące dodatkowe funkcjonalności:

 • gromadzenie dużych ilości danych telemetrycznych obejmujących całą infrastrukturę,
 • przeprowadzanie globalnej korelacji i uczenie się od wszystkich pozostałych systemów,
 • przeprowadzanie analizy predykcyjnej, która umożliwia przewidywanie problemów i im zapobieganie.

Dzięki temu pamięć masowa HPE Nimble Storage staje się system predykcyjnym, który nie tylko zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, lecz także jest wyjątkowo prosty w obsłudze.

HPE Nimble Storage – pamięć masowa, która upraszcza procesy

Podstawą tej wyjątkowej prostoty jest technologia o nazwie HPE InfoSight. Jest to jedna z najbardziej unikatowych w branży technologii, dzięki której pamięć masowa HPE Nimble Storage zdecydowanie wyprzedza wszystkie inne platformy pamięci masowej dostępne na rynku.

HPE Nimble Storage

HPE InfoSight przetwarza informacje gromadzone z wielu systemów IT, w których działają macierze HPE Nimble Storage, łącząc analizę predykcyjną, globalne korelacje (porównywanie danych ze wszystkich systemów na świecie pod kątem nieprawidłowości) oraz uczenie maszynowe w celu wykrywania potencjalnych problemów i im zapobiegania. Co ważne, technologia HPE InfoSight jest wbudowana standardowo w każdą macierz dyskową HPE Nimble Storage.

Elementem, który naprawdę wyróżnia technologię HPE InfoSight na tle konkurencji jest wszechstronna telemetria. Obejmuje ona cztery wymiary, z których każdy jest bardziej dogłębny i kompleksowy w porównaniu z ofertą innych producentów. Są to:

• Szczegółowość pomiarów – w tym wymiarze każdy element systemu IT wysyła olbrzymie ilości szczegółowych danych telemetrycznych

 • Zakres pomiarów – w tym wymiarze czujniki gromadzą dane pochodzące nie tylko ze sprzętu pamięci masowej, lecz również z całej infrastruktury, od pamięci masowej do maszyn wirtualnych
 • Globalna korelacja – w tym wymiarze informacje pochodzące ze wszystkich systemów i od wszystkich klientów używających macierzy HPE Nimble Storage na całym świecie są gromadzone i korelowane z korzyścią dla wszystkich tych systemów i klientów
 • Mnogość danych historycznych – ilość danych zgromadzonych w platformie HPE InfoSight to największy na świecie zbiór danych telemetrycznych dotyczących pamięci masowych

HPE InfoSight – platforma dająca łatwo mierzalne korzyści

Dzięki technologii HPE InfoSight klienci mogą uwolnić się od wielu problemów i komplikacji na trzy sposoby:

 • Po pierwsze, poprzez przewidywanie problemów i im zapobieganie.

Celem analizy predykcyjnej jest nie tylko szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów, lecz także przewidywanie i im zapobieganie dzięki wykorzystaniu danych telemetrycznych ze wszystkich środowisk IT na całym świecie, w których pracują macierze HPE Nimble Storage. Każdy wykryty problem jest szybko rozwiązywany, a potencjalne zagrożenie eliminowane poprzez odpowiednie zmiany konfiguracyjne we wszystkich instalacjach HPE

Nimble Storage. Dotyczy to również tych problemów i zagrożeń, które mają swoje źródło poza pamięcią masową. Dzięki temu HPE InfoSight wielokrotnie już zapobiegł problemom w sieciach, serwerach i wirtualizatorach tysięcy klientów.

HPE Nimble Storage
 • Po drugie, HPE InfoSight widzi to, czego nie widzą inne rozwiązania. 

HPE InfoSight umożliwia całościowe przeglądanie infrastruktury i środowisk klientów, analizowanie danych historycznych i tworzenie prognoz. Jeśli klient próbuje ustalić przyczynę spadku wydajności, nie musi być specjalistą analizy danych, aby efektywnie zinterpretować informacje dostarczone przez narzędzia, którymi dysponuje. Wbudowane w platformę HPE InfoSight funkcje analizy danych i uczenia maszynowego dostarczają właściwych odpowiedzi na pojawiające się problemy na podstawie danych pochodzących ze wszystkich podłączonych systemów HPE Nimble Storage. HPE InfoSight zapewnia również dostęp do infrastruktury, która staje się coraz bardziej inteligentna poprzez uczenie się od innych systemów. Dzięki temu technologia HPE InfoSight pozwala skrócić nawet dziesięciokrotnie czas wykonywania pewnych czynności.

HPE Nimble Storage
 • Po trzecie, dzięki HPE InfoSight firma HPE zapewnia klientom nową formę pomocy technicznej.

HPE InfoSight automatyzuje zadania wykonywane tradycyjnie przez pracowników pierwszej (L1) i drugiej (L2) linii wsparcia technicznego. Dzięki temu dział pomocy technicznej dla macierzy HPE Nimble Storage składa się wyłącznie z ekspertów trzeciej (L3) linii wsparcia.

W tych rzadkich przypadkach, gdy naprawdę potrzebna jest pomoc, klient zostaje połączony (często w czasie krótszym od minuty) bezpośrednio z ekspertem poziomu L3, który szybko potrafi rozwiązać problem, ponieważ ma już pod ręką wszystkie potrzebne dane.

HPE Nimble Storage

Korzyści koncepcji Multicloud Flash Fabric

Inną metodą wykorzystywaną w rozwiązaniach HPE Nimble Storage do wyeliminowania niedopasowania między aplikacjami a danymi – w sposób niestandardowy i wyjątkowo prosty – jest koncepcja Multicloud Flash Fabric. Wraz z technologią HPE Cloud Volumes umożliwia ona bezproblemowe zapewnienie wydajności typowej dla technologii flash we wszystkich podstawowych i drugorzędnych macierzach flash, jak również w pamięciach masowych zainstalowanych w chmurze, a nawet w wielu chmurach.

HPE Nimble Storage

Firma może łatwo przenosić swoje aplikacje i dane do najbardziej odpowiedniej pamięci masowej:

 • W systemie lokalnym można efektywnie przenosić kopie zapasowe danych z pamięci podstawowej do pamięci dodatkowej (np. z macierzy podstawowej HPE Nimble Storage All Flash do macierzy dodatkowej HPE Nimble Storage Hybrid Flash)
 • Usługa HPE Cloud Volumes umożliwia łatwą migrację danych z macierzy HPE Nimble Storage do chmury
 • Dzięki usłudze HPE Cloud Volumes wszystkie macierze dyskowe HPE Nimble Storage są gotowe do pracy w chmurze

Ta mobilność wielochmurowa, tj. możliwość łatwego przenoszenia danych między macierzami lokalnymi i wieloma chmurami publicznymi za pomocą technologii HPE Cloud Volumes jest dziś oferowana jako usługa w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce pojawi się również na pozostałych rynkach.

Technologia HPE InfoSight w połączeniu z koncepcją MultiCloud Flash Fabric tworzy wyjątkowo uproszczony model pamięci masowej flash dla wszystkich aplikacji, zarówno w systemach lokalnych, jak i w chmurze. Jest to rozwiązanie szybkie, niezawodne i przygotowane do pracy w chmurze. Dlatego rozwiązania HPE Nimble Storage otrzymały wysoką notę wskaźnika lojalności klientów (Net Promoter Score) na poziomie 85 – najwyższą w branży pamięci masowych!

Przegląd rodziny macierzy dyskowych HPE Nimble Storage

Na rodzinę macierzy dyskowych HPE Nimble Storage składają się:

 • macierze All Flash (seria AF) – przeznaczone dla obciążeń podstawowej pamięci masowej wymagających bardzo dużej wydajności
 • macierze Hybrid Flash (seria HF) – przeznaczone dla mieszanych obciążeń i typowych aplikacji wykorzystujących podstawową pamięć masową

Macierze HPE Nimble Storage Hybrid Flash można wykorzystać także jako macierze w konfiguracjach Disaster Recovery lub jako macierze backupowe podczas tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych z wykorzystaniem oprogramowania Veeam. Konfiguracje przeznaczone na kopie zapasowe mogą stanowić jednocześnie platformę dla środowisk testowo-deweloperskich oraz innych aplikacji, które standardowo korzystają z drugorzędnych pamięci masowych. W ten sposób macierz backupowa jest nie tylko kosztem związanym z zabezpieczeniem danych, ale staje się dodatkowym środowiskiem uruchomieniowym dla mniej wymagających aplikacji.

Do wszystkich macierzy HPE Nimble Storage dołączony jest komplet licencji na oprogramowanie. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się żadnymi dodatkowymi kosztami, jeśli chciałby skorzystać z którejkolwiek funkcjonalności oferowanej przez macierze HPE Nimble Storage.

Zarządzanie wydajnością – prostsze i precyzyjniejsze niż kiedykolwiek

Funkcje automatycznego zarządzania wydajnością oraz konfigurowalnych limitów wydajnościowych QoS pozwalają efektywnie wykorzystywać dostępną wydajność IOPS.

Możliwe jest precyzyjne zarządzanie przepustowością, tworzenie warstw wydajności dla aplikacji i ich użytkowników oraz automatyczne blokowanie obciążeń nieautoryzowanych lub utrudniających realizację innych zadań.

HPE Nimble Storage

Całkowity koszt posiadania (TCO)– niższy o 33-66% w porównaniu z konkurencją

Macierze dyskowe HPE Nimble Storage mogą zapewnić o 33-66% niższy całkowity koszt posiadania w porównaniu z innymi macierzami flash dostępnymi na rynku. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki większej o 20% użytecznej pojemności w porównaniu z macierzami flash innych producentów. Wynika to z wewnętrznej architektury macierzy HPE Nimble Storage zaprojektowanej z myślą o technologii flash, która umożliwia efektywniejsze wykorzystanie pojemności dysków SSD. Do tego dochodzą dodatkowe oszczędności osiągane dzięki natywnej deduplikacji i kompresji, które redukują objętość danych w locie,  zanim zostaną zapisane na dyskach macierzy.

HPE Nimble Storage

Trzeba podkreślić, że macierze HPE Nimble Storage osiągają o 20% większą pojemność użyteczną mimo zabezpieczenia danych poziomem RAID o potrójnej parzystości (tzw. RAID Triple+ Parity) i zagwarantowania przestrzeni zapasowej typu spare. Oznacza to niższy całkowity koszt posiadania przy bardzo wysokiej odporności na awarie.

Najwyższa odporności na awarie – bez kompromisów

Współczesne firmy traktują dziś integralność i bezpieczeństwo danych z najwyższym priorytetem. Rozwiązania HPE Nimble Storage posiadają szereg wbudowanych funkcji mających na celu zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych i zakłócenia dostępności aplikacji klientów.

Po pierwsze, dzięki wykorzystaniu przełomowej platformy do analizy predykcyjnej HPE InfoSight oraz nadmiarowej architektury sprzętowej macierze HPE Nimble Storage zapewniają dostępność do danych na poziomie przekraczającym 99,9999%. Co ważne, nie jest to wynik teoretyczny, lecz faktycznie zmierzony czas pracy bez przestojów we wszystkich zainstalowanych na całym świecie macierzach HPE Nimble Storage.

HPE Nimble Storage

Mechanizm zabezpieczenia danych RAID Triple+ Parity jest stosowany wyłącznie w macierzach dyskowych HPE Nimble Storage. Jego podstawą jest mechanizm RAID z potrójną parzystością, która chroni dane w przypadku jednoczesnej awarii nawet trzech dysków w tej samej grupie RAID.

„Plus” w określeniu RAID Triple+ Parity oznacza dodatkową warstwę ochrony wewnątrz dysków – jeśli na którymkolwiek z nich nastąpi awaria sektora, dane nie ulegną uszkodzeniu.

Należy podkreślić, że jest to standardowy poziom ochrony we wszystkich macierzach HPE Nimble Storage. Nie ma zatem potrzeby wyboru żadnego innego poziomu RAID ani też konieczności decydowania, na jakie kompromisy się zgodzić, aby zapewnić sobie wymaganą wydajność, niezawodność i pojemność.

Jeśli chodzi o ochronę danych, platforma HPE Nimble Storage została zintegrowana z rozwiązaniami najlepszych producentów oprogramowania do tworzenia zapasowych kopii danych, takich jak Veeam. Wydajne mechanizmy tworzenia kopii migawkowych oraz sprzętowa replikacja danych do drugiej macierzy pozwala także na skuteczną ochronę danych bez angażowania rozwiązań firm trzecich.

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie danych, pamięci masowe HPE Nimble Storage oferują bardzo elastyczne funkcje szyfrowania danych wbudowane w oprogramowanie wewnętrzne macierzy. Umożliwiają one zabezpieczenie krytycznych aplikacji poprzez szyfrowanie tylko wybranych wolumenów dyskowych. Nie ma także potrzeby stosowania dedykowanych dysków samoszyfrujących. Funkcje szyfrowania danych posiadają certyfikat FIPS, a także oferują mechanizmy bezpiecznego usuwania danych.

Macierze All Flash (seria AF) – bezkompromisowa wydajność

Macierze HPE Nimble Storage All Flash dedykowane są dla systemów aplikacyjnych wymagających najwyższej wydajności IOPS oraz najkrótszych czasów odpowiedzi systemu pamięci masowej. Dzięki wykorzystaniu zoptymalizowanych kosztowo napędów SSD 3D NAND o wysokiej trwałości macierze HPE Nimble Storage All Flash oferują wysoką i stabilną wydajność niezależnie od rodzaju obciążenia – wszystkie dane przechowywane są na wydajnej przestrzeni flash. Gwarantuje to, że każde żądanie zapisu lub odczytu danych z macierzy zostanie zrealizowane w czasie znacząco niższym niż 1 milisekunda. Dodatkowo, zaawansowane mechanizmy automatycznego zarządzania poziomem jakości usług QoS oraz definiowania limitów wydajnościowych pozwalają na priorytetyzację aplikacji i zabezpieczenie krytycznych aplikacji przed nieautoryzowanymi obciążeniami.

Macierze Hybrid Flash (seria HF) – hybrydowe macierze o wydajności macierzy flash

W porównaniu z innymi macierzami hybrydowymi dostępnymi na rynku macierze HPE Nimble Storage Hybrid Flash oferują wyraźnie wyższą wydajność oraz zajmują 5-krotnie mniej miejsca. Macierze Hybrid Flash mogą zapewnić wydajność zbliżoną do macierzy All Flash, ale w cenie macierzy hybrydowych. Jest to możliwe m.in. dzięki tzw. adaptacyjnym poziomom usług, które umożliwiają zmianę wydajności i szybkości odpowiedzi systemu pamięci masowej dla wybranych aplikacji bez przerywania ich pracy. Dzięki tej funkcji można zapewnić wydajność na poziomie All Flash tym aplikacjom, które tego wymagają, a dla pozostałych aplikacji zagwarantować stabilną wydajność przy obniżonym koszcie przechowywania danych.

 • W przypadku większości aplikacji wystarczającym warunkiem dla uzyskania wydajności zbliżonej do macierzy All Flash jest zbudowanie pojemności macierzy w większości na dyskach mechanicznych, a tylko w niewielkiej części z użyciem nośników SSD. Wynika to z faktu, że typowe aplikacje w aktywny sposób korzystają tylko z ok. 5% swoich danych. Zwykły tryb działania macierzy Hybrid Flash – tzw. tryb Auto Flash – zapewnia szybkość i wydajność optymalną dla większości aplikacji.
 • Dla stosunkowo niewielkiej liczby aplikacji, dla których krytycznym wymaganiem jest minimalizacja opóźnień charakterystyczna dla technologii flash, dedykowanym trybem pracy macierzy Hybrid Flash jest tryb All Flash. Jest to tryb, w którym wszystkie dane wybranych aplikacji umieszczane są na dyskach SSD. Nie ma zatem możliwości, aby powstały dla tych aplikacji jakiekolwiek opóźnienia w porównaniu do rozwiązań klasy All Flash.
 • Niektóre aplikacje mogą jednak wymagać optymalizacji pod kątem kosztów składowania danych. Dla takich środowisk dedykowanym trybem pracy jest tryb Minimal Flash, w którym użycie dysków flash ograniczone jest do minimum.

Macierze Hybrid Flash (seria HF) – wydajność niezależna od konfiguracji dyskowej

Jednym z najważniejszych wyróżników architektury rozwiązań HPE Nimble Storage jest uniezależnienie wydajności macierzy Hybrid Flash od ograniczonych możliwości samych dysków mechanicznych oraz ich liczby. Dzieje się tak, ponieważ podczas zapisywania danych na dyskach używana jest lustrzana pamięć NVRAM, która umożliwia szybkie odpowiedzi na zapytania serwera. Zapisane w pamięci NVRAM dane poddawane są w pamięci DRAM natychmiastowej deduplikacji i kompresji. W kolejnym kroku małe losowe bloki danych grupowane są w większe bloki, które następnie zapisywane są sekwencyjnie na dyski macierzy. Taka architektura umożliwia utrzymanie szybkości na poziomie zbliżonym do technologii flash, choć w rzeczywistości dane zapisywane są na dyskach mechanicznych. W celu optymalizacji kosztów wykorzystywane są ekonomiczne napędy dyskowe Nearline SAS klasy korporacyjnej o dużej gęstości zapisu, nazywane czasem „dyskami pojemnościowymi”.

HPE Nimble Storage

Macierze dyskowe HPE Nimble Storage Hybrid Flash zostały od początku zaprojektowane z myślą o jak najefektywniejszym i najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu napędów SSD 3D NAND.

Zamiast tworzenia warstw pamięci masowej, które są nieefektywne i nie pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian obciążenia, macierze Hybrid Flash wykorzystują dyski SSD jako pamięć cache. Macierze wyposażone zaledwie w 5-10% pojemności flash osiągają współczynnik trafień w cache na poziomie 95%, oferując wydajność zbliżoną do macierzy All Flash przy radykalnie niższych całkowitych kosztach posiadania.

HPE Nimble Storage

Zamiast tworzenia warstw pamięci masowej, które są nieefektywne i nie pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian obciążenia, macierze Hybrid Flash wykorzystują dyski SSD jako pamięć cache. Macierze wyposażone zaledwie w 5-10% pojemności flash osiągają współczynnik trafień w cache na poziomie 95%, oferując wydajność zbliżoną do macierzy All Flash przy radykalnie niższych całkowitych kosztach posiadania.

HPE Nimble Storage

Wszystkie dane macierzy Hybrid Flash przechowywane są na dyskach mechanicznych zabezpieczonych mechanizmem RAID Triple+ Parity. Dyski flash wykorzystywane jako cache nie wymagają dodatkowej ochrony, dzięki czemu cała ich pojemność dostępna jest dla danych. Oznacza to zwiększoną o około 50% efektywną użyteczną pojemność flash w porównaniu z innymi systemami hybrydowymi, w których warstwa SSD skonfigurowana jest w RAID 1.

HPE Nimble Storage

Replikacja między macierzami HPE Nimble Storage – prosty sposób na ochronę danych

Kolejną właściwością, której macierze dyskowe HPE Nimble Storage zawdzięczają swoją wyjątkową prostotę i opłacalność, jest zdolność do replikacji danych między macierzą podstawową (All Flash lub Hybrid Flash) a drugorzędną (zwykle Hybrid Flash).

Wdrażając dwie macierze HPE Nimble Storage (zwykle w dwóch różnych ośrodkach) oraz wykorzystując proste funkcje replikacji międzymacierzowej, można zapewnić sobie rozwiązanie klasy Disaster Recovery, które łączy w sobie funkcje ośrodka zapasowego oraz rozwiązania backupowego po koszcie wynoszącym zaledwie 1/3 ceny w porównaniu do tradycyjnej architektury opartej na niezależnych macierzach zapasowych i backupowych.

HPE Nimble Storage

Ze względu na możliwości pamięci masowych HPE Nimble Storage Hybrid Flash tę samą platformę macierzy dyskowych w ośrodku zapasowym można wykorzystać nie tylko jako repozytorium kopii zapasowych, ale także jako platformę do ekonomicznego prowadzenia prac testowych i deweloperskich z wykorzystaniem efektywnego klonowania środowisk na bazie wydajnych kopii migawkowych. Wbudowane mechanizmy kompresji i deduplikacji danych pozwalają na bardzo efektywne kosztowo przechowywanie wielu kopii danych (w tym kopii zapasowych) przez wiele miesięcy, a technologia flash zapewnia niezbędną wydajność dla innych systemów działających na macierzy oraz umożliwia natychmiastowe odtwarzanie danych, a tym samym radykalne skrócenie czasu odtwarzania danych (RTO).

Wysoka wydajność macierzy Hybrid Flash uzyskiwana dzięki wykorzystaniu technologii flash pozwala także na bezpieczne przełączenie przetwarzania danych w przypadku poważnej awarii w ośrodku podstawowym.

Macierze Hybrid Flash (seria HF) – wydajność niezależna od konfiguracji dyskowej

Jednym z najważniejszych wyróżników architektury rozwiązań HPE Nimble Storage jest uniezależnienie wydajności macierzy Hybrid Flash od ograniczonych możliwości samych dysków mechanicznych oraz ich liczby. Dzieje się tak, ponieważ podczas zapisywania danych na dyskach używana jest lustrzana pamięć NVRAM, która umożliwia szybkie odpowiedzi na zapytania serwera. Zapisane w pamięci NVRAM dane poddawane są w pamięci DRAM natychmiastowej deduplikacji i kompresji. W kolejnym kroku małe losowe bloki danych grupowane są w większe bloki, które następnie zapisywane są sekwencyjnie na dyski macierzy. Taka architektura umożliwia utrzymanie szybkości na poziomie zbliżonym do technologii flash, choć w rzeczywistości dane zapisywane są na dyskach mechanicznych. W celu optymalizacji kosztów wykorzystywane są ekonomiczne napędy dyskowe Nearline SAS klasy korporacyjnej o dużej gęstości zapisu, nazywane czasem „dyskami pojemnościowymi”.

HPE nimble

Integracja macierzy HPE Nimble Storage z oprogramowaniem Veeam

Macierze HPE Nimble Storage Hybrid Flash – dzięki działającym w locie mechanizmom kompresji i deduplikacji danych – zapewniają zoptymalizowaną kosztowo ochronę danych z wykorzystaniem kopii migawkowych, a przy tym są wystarczająco wydajne, aby obsługiwać obciążenia produkcyjne. Mogą być zatem wykorzystywane jednocześnie jako platforma przechowywania danych dla typowych aplikacji produkcyjnych (dzięki technologii flash), platforma dla środowisk testowo-deweloperskich (dzięki efektywnym klonom środowisk opartym na wydajnych kopiach migawkowych) oraz repozytorium kopii zapasowych. Kopie zapasowe mogą być przy tym tworzone zarówno na macierzy produkcyjnej z wykorzystaniem wewnętrznych kopii migawkowych, które nie wpływają na wydajność rozwiązania, jak i na macierzy zapasowej poprzez replikację migawek z macierzy produkcyjnej. Tym samym pamięci masowe HPE Nimble Storage umożliwiają praktycznie natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych bez przerw i zakłóceń w pracy aplikacji produkcyjnych, pozwalają na proste ich replikowanie na drugiego urządzenia, a także na błyskawiczne odtwarzanie danych w przypadku ich uszkodzenia czy skasowania.

Macierze dyskowe HPE Nimble Storage umożliwiają przy tym pełną integrację z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych Veeam. Oprogramowanie Veeam może wykorzystywać zarówno kopie migawkowe na macierzy produkcyjnej na potrzeby szybkiego odtwarzania danych, jak również sterować ich replikacją na drugą macierzy HPE Nimble Storage w celu utworzenia niezależnego repozytorium kopii zapasowych. Dzięki wysokiej wydajności macierzy HPE Nimble Storage kopie na macierzy zapasowej można wykorzystać także do testowania odtwarzania całych środowisk oraz do uruchamiania środowisk testowych. Rozwiązanie bazujące na macierzach HPE Nimble Storage oraz oprogramowaniu Veeam dostępne są w całości od firmy HPE.

HPE Veam

HPE Cloud Volumes – prosta droga do pamięci masowej w chmurze

HPE Cloud Volumes jest wielochmurową usługą pamięci masowej opracowaną z myślą o wymaganiach aplikacji dla przedsiębiorstw. Łączy niezawodność, bezpieczeństwo i ochronę danych klasy korporacyjnej z prostotą i łatwością obsługi. Oparta została na technologii HPE Nimble Storage i dzięki niewielkiej odległości od centrów przetwarzania danych Amazon Web Services i Microsoft Azure umożliwia uruchamianie aplikacji w środowisku chmury publicznej (dane przechowywanie są w ramach usługi chmurowej HPE Cloud Volumes, a obsługa procesów obliczeniowych odbywa się w środowiskach AWS/Azure).

Usługa HPE Cloud zaprojektowana została z myślą o ułatwieniu mobilności danych. Firma może swobodnie przemieszczać dane między chmurami publicznymi a swoim centrum przetwarzania danych, podczas gdy monitorowanie i analiza predykcyjna HPE InfoSight zapewnia kompleksową widoczność i dostęp do informacji dotyczących całego środowiska niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane.

HPE Cloud Volumes

Usługa HPE Cloud Volumes jest obecnie dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, wkrótce będzie jednak dostępna również na pozostałych rynkach. Nawet jeżeli w chwili obecnej nie ma planów wykorzystania tej funkcji, to warto ją rozważyć jako ważne uzupełnienie inwestycji w rozwiązanie HPE Nimble Storage.

HPE Cloud Volumes

Wyjątkowo prosty i przyszłościowy model biznesowy pamięci masowej

HPE Timeless Storage to model biznesowy, który radykalnie upraszcza sposób zarządzania oraz proces modernizacji pamięci masowej wynikający z rozwoju przedsiębiorstwa i zmieniających się z czasem potrzeb biznesowych. Ideą stojącą za tym programem jest potrzeba wyeliminowania przykrych niespodzianek związanych z koniecznością ponoszenia kosztownych inwestycji w dodatkowe oprogramowanie, nowe, bardziej skalowalne urządzenia czy przedłużenia wsparcia technicznego.

HPE Timeless Storage to program, który jest wyjątkowo prosty, a równocześnie zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Przynosi on posiadaczom macierzy HPE Nimble Storage następujące korzyści:

 • Klient otrzymuje w cenie macierzy dyskowej HPE Nimble Storage wszystkie licencje na oprogramowanie – urządzenie wyposażone jest we wszystkie dostępne funkcje, włącznie z całym bogactwem możliwości oferowanych przez platformę HPE InfoSight
 • Macierze HPE Nimble Storage można aktualizować i rozbudowywać od najmniejszego do największego modelu w trybie online bez zakłócania pracy aplikacji; co więcej, w trzecim roku obowiązywania umowy serwisowej klient ma prawo do bezpłatnej wymiany kontrolerów
 • Pamięci masowe HPE Nimble Storage wraz z platformą HPE InfoSight gwarantują dostępność rozwiązania na poziomie nie mniejszym niż 99,9999%, a modele macierzy obsługujące kompresję i deduplikację gwarantują redukcję objętości danych na poziomie 5:1
 • Macierze HPE Nimble Storage są przygotowane na obsługę w przyszłości nowych technologii takich jak NVMe czy 3D Xpoint, tym samym oferując gwarancję satysfakcji (więcej informacji można znaleźć na stronie www.hpe.com/storage/nimble)
 • Koszty wsparcia technicznego dla macierzy HPE Nimble Storage są stałe przez cały okres eksploatacji urządzeń, co chroni ich właścicieli przed wysokimi kosztami przedłużania umów wsparcia technicznego w dalszych latach, co jest typowe dla rozwiązań konkurencyjnych
HPE Nimble Storage

Modele macierzy dyskowych HPE Nimble Storage

Macierze All Flash
Model AF20QAF20AF40AF60AF80
Pojemność surowa [TB] 6-4611-4611-18411-55322-1106
Pojemność użytkowa [TiB] 2-2315-307-1247-37015-741
Pojemność efektywna [TiB] 13-11675-15336-62036-185375-3706
Macierze Hybrid Flash
Model HF20HHF20HF20CHF40HF60
Pojemność surowa [TB] 11-21121-21021-126021-50421-1260
Pojemność użytkowa [TiB] 66-14914-15314-92414-36914-924
Pojemność efektywna [TiB] 31-74674-76829-184874-184674-4621

Pojemność przy założeniu współczynnika redukcji objętości danych 5:1 (za wyjątkiem modelu HF20C gdzie przyjęto 2:1).
Rzeczywiste oszczędności są zależne od typu i ilości danych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hpe.com/storage/nimble

Macierze HPE Nimble Storage – prostota, bezpieczeństwo i wydajność dla każdego

Podsumowując, technologia HPE InfoSight, koncepcja MultiCloud Flash Fabric oraz funkcje zwiększające efektywność architektury sprawiają, że pamięć masowa HPE Nimble Storage zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Rozwiązania HPE Nimble Storage, dzięki wyjątkowej prostocie zarządzania i obsługi, wysokiej wydajności charakterystycznej dla macierzy flash oraz bezkompromisowej dostępności, spełnią wymagania każdej firmy i używanych przez nią aplikacji zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.

Dlaczego macierze HPE Nimble Storage ?

Innowacyjne rozwiązanie, które gwarantuje niezawodność i dynamikę niezbędną dla nowoczesnego biznesu. 

Dlaczego warto kupić macierze HPE Nimble Storage w IT Serwis

save-money

Gwarancja najniższej ceny

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku na zakup serwerów HPE dzięki wieloletniej współpracy z producentem

Oficjalny partner hpe

Oferujemy serwery pochodzące z oficjalnych kanałów dystrybucji HPE, dzięki czemu nasi klienci nie maja problemów z serwisem

knowledge

najwyższe kompetencje

Nasi eksperci pomogą dobrać serwer to potrzeb Twojej firmy, a następnie zainstalują i skonfigurują wybrane rozwiązanie

Referencje naszych klientów

„Realizacja była terminowa i wykonana z należytą starannością. Rekomendujemy firmę IT Serwis sp. z o.o. jako kompetentnego i godnego zaufania partnera „
Wika Sp. zo.o.
Włocławek
„Umowa była realizowana terminowo i z należytą starannoscią”
Tauron Obsługa Klienta
Katowice
„…dostawa została zrealizowana z należytą starannością”
Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin
„…zamówienie zostało zrealizowane terminowo i z należytą starannosćią. W związku z powyższym polecamy firmę IT Serwis jako rzetelnego partnera”
Cargotec Poland Sp. z o.o.
Stargard

Formularz kontaktowy

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, nasz doradcę skontaktuje się w ciągu 24h

Adresy biur handlowych

Szczecin

ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
tel. 91 852 22 78

Toruń

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 681 23 30