HPE GreenLake for Block Storage

Autoryzowany partner hewlett packard

Przyspiesz transformację dzięki chmurze oraz elastycznej samoobsługi z dowolnego miejsca

HPE GreenLake for Block Storage to pierwsza w branży pamięć masowa dostępna jako usługa, która zapewnia  możliwości samoobsługowe  i gwarancję 100% dostępności  dla środowisk o znaczeniu  krytycznym. Rozwiązanie  zapewnia użytkownikowi możliwość przejścia od operatora do dostawcy usług, co oznacza, że może skupić się na przyspieszaniu uzyskiwania wyników biznesowych, a nie na zarządzaniu infrastrukturą.

Gdy klienci kontynuują przechodzenie do modelu rozwiązań zapewnianych jako usługa, co jest spowodowane chęcią zwiększenia elastyczności i przyspieszenia tempa wprowadzania innowacji, oferta w zakresie pamięci masowej dostępnej jako usługa do tej pory ograniczała tę transformację.Po pierwsze, usługi zarządzane stanowią usługi klasy premium. Oferta specjalnie dostosowanych usług zarządzanych sprawdza się we wdrożeniach u dużych klientów, wiąże się jednak z większymi kosztami. Po drugie, większość ofert związanych z pamięcią masową dostarczaną jako usługa nie pasuje do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Są dostępne na poziomie 99,99%, podczas gdy zastosowania o znaczeniu krytycznym wymagają dostępności na poziomie 99,9999% lub 100%. 

Tego typu oferty nie zapewniają również elastyczności samoobsługi. O ile pamięć masowa dostarczana jako usługa zapewnia konsumpcję zgodną z modelem opłat za wykorzystanie, klienci nadal muszą razić sobie z tradycyjnym zarządzaniem pamięcią masową, co wymaga wiedzy w tym zakresie już od samego początku korzystania z pamięci masowej i która wykracza poza samą jej obsługę.W rezultacie szybkość, z jaką organizacje mogą dokonywać transformacji za pomocą pamięci masowej jako usługi, pozostaje ograniczona. HPE GreenLake for Block Storage stanowi istotną zmianę w tym zakresie. HPE GreenLake for Block Storage to usługa
zapewniająca obsługę danych w chmurze — oferowana w ramach platformy od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake — która upraszcza zarządzanie lokalną pamięcią masową dzięki szybkości i sprawności chmury.

PRZYSPIESZ SZYBKOŚĆ DZIAŁALNOŚCI DZIĘKI ELASTYCZNEJ SAMOOBSŁUDZE

W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania pamięcią masową w ramach innych opcji pamięci masowej jako usługi, dzięki lokalnej obsłudze poprzez chmurę w ramach HPE GreenLake for Block Storage nawet administratorzy linii biznesowych (LOB)/baz danych (DB) mogą samodzielnie zapewniać infrastrukturę pamięci masowej bez konieczności posiadania fachowej wiedzy. Dzięki zapewnianiu rozwiązania zależnego od przeznaczenia, muszą jedynie wybrać określoną umowę o gwarantowanym poziomie usług, pojemność, dostępność hosta, polityki w zakresie ochrony oraz priorytetową QoS wymaganą dla danych obciążeń roboczych. To sprawia, że stojąca za tym infrastruktura jest niewidoczna, a jednocześnie umożliwia oparcie działań na aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Szybko zacznij korzystać z rozwiązania dzięki natychmiastowej, opartej na atrybutach wycenie i szybkiemu zamawianiu. Teraz możesz skupić się na pożądanych poziomach umowy o gwarantowanym poziomie usług, bez martwienia się o to, jakie zaplecze pamięci masowej działa najlepiej. Wystarczy wybrać
oczekiwane dla danych obciążeń roboczych rezultaty, a my zajmiemy się ich zapewnieniem.Pożegnaj konieczność nieustannego „gaszenia pożarów” dzięki usłudze opartej na AI. Teraz możesz zmienić sposób zarządzania pamięcią masową, skupiając się na autonomicznych operacjach dzięki
HPE InfoSight, czołowemu w branży rozwiązaniu AIOps dla infrastruktury, które dokonuje transformacji wsparcia i pomaga zadbać o to, aby Twoje aplikacje były zawsze i szybko dostępne. To rozwiązanie w chmurze zapewnia elastyczną samoobsługę potrzebną osobom odpowiedzialnym za linie biznesowe i programistom do szybszego tworzenia i wdrażania nowych aplikacji, usług i projektów, jednocześnie zwalniając zasoby zespołów IT, aby umożliwić im skupienie się na strategicznych inicjatywach o większej wartości.

KLUCZOWE EFEKTY:

Przyspieszenie zwrotu z inwestycji:

Zmniejszenie ryzyka biznesowego:

Rozwiązywanie problemów na podstawie AI:

99%

Oszczędności czasu przy zapewnianiu
rozwiązania opartego na celach.
Administratorzy linii biznesowych / baz
danych mogą samodzielnie zapewniać
pamięć masową dla szybszego wdrażania
aplikacji

100%

gwarantowanej dostępności do
zastosowań o znaczeniu krytycznym

86%

Problemów jest automatycznie
przewidywanych i rozwiązywanych za
pomocą HPE InfoSight

BSŁUGUJ KAŻDĄ APLIKACJĘ BEZ KOMPROMISÓW

Zaspokajaj wymagania związane z określonymi poziomami umowy o gwarantowanym poziomie usług za pomocą poziomów blokowej pamięci masowej o znaczeniu krytycznym i do zastosowań ogólnych — zapewniając sobie jednocześnie najwyższe poziomy dostępności i ultraszybką wydajność.HPE GreenLake for Block Storage zapewnia 100% dostępność, gwarantowaną do zastosowań o znaczeniu krytycznym oraz czołowy w branży czas działania przez 99,9999% dla innych obciążeń roboczych w stosunku do poziomu 99,99% oferowanego przez konkurencyjne rozwiązania pamięci masowej.

Znaczenie krytyczne dla realizacji zadania

Przyspiesz działanie aplikacji o znaczeniu krytycznym za pomocą usługi pamięci masowej all-NVMe, obejmującej przewidywalną wydajność, ultraniskie opóźnienia oraz gwarancję 100% dostępności.

Znaczenie krytyczne dla działalności

Uzyskaj maksymalną wydajność w aplikacjach
o znaczeniu krytycznym dla działalności dzięki
najlepszej pod względem wydajności usłudze pamięci masowej w korzystnej cenie, zaprojektowanej z myślą o szybkim i niezawodnym dostępie do danych oraz dostępności na poziomie 99,9999%.

Zastosowania ogólne

Wykorzystaj zoptymalizowaną pod względem kosztów usługę pamięci masowej do ogólnych obciążeń roboczych, dzięki możliwości elastycznej zmiany skali, bez kompromisów i marnowania zasobów.

HPE GreenLake For block Storage