Wszystkie zalety chmury dostępne lokalnie dzięki HPE GreenLake

GreenLake

Przyspieszenie transformacji cyfrowej, modernizacja IT i szybkie wdrażanie nowych technologii

Platforma od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake udostępnia zalety chmury, takie jak samoobsługa, płatności zależne od wykorzystania, zwiększanie i zmniejszanie skali oraz kompleksowe zarządzanie, na potrzeby obsługi aplikacji i danych w każdym miejscu — na brzegu sieci,
w kolokacjach i centrach danych. Umożliwia odblokowanie kapitału, zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej oraz odciążenie uzdolnionych pracowników, aby mogli zająć się przyspieszeniem rozwoju firmy.

Model chmurowy może przyspieszyć osiąganie rezultatów biznesowych poprzez łatwy dostęp do zasobów na żądanie, elastyczność opłat zależnych od wykorzystania i uproszczenie obsługi IT. Jednakże wobec faktu, że 62% aplikacji działa obecnie w środowiskach lokalnej chmury prywatnej lub poza chmurą — z uwagi na takie czynniki, jak zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, wydajność i inne — firmy naturalnie poszukują sposobów na uzyskanie zalet nowoczesnej chmury w swoich centrach danych. Aby spełnić dzisiejsze wymogi biznesowe, przedsiębiorstwa potrzebują zwinności, skalowalności i wartości niezależnie od tego, gdzie rezydują ich aplikacje i dane. 

Hewlett Packard Enterprise pozwala teraz uzyskać zalety nowoczesnej chmury w każdym miejscu — na brzegu sieci, w obiektach kolokacyjnych,centrach danych i środowiskachwielochmurowych — za sprawą platformy HPE GreenLake. Platforma HPE GreenLake obejmuje szeroką gamę usług chmury, takich jak operacje uczenia maszynowego (ML Ops), kontenery, pamięć masowa, moc obliczeniowa, maszyny wirtualne (VM), ochrona danych itp., które można wdrożyć już w 14 dni, bez nakładów początkowych. Zaawansowane pomiary pozwalają na precyzyjne i przejrzyste rozliczenia na podstawie wykorzystania, którego skalę można zwiększać i zmniejszać wedle potrzeb firmy. 

Ponadto dzięki całodobowemu monitorowaniu i zarządzaniu HPE przejmuje na siebie skomplikowane zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą. Wszystko łączy w całość bazowa platforma HPE GreenLake Central, która centralizuje obsługę i analitykę całej infrastruktury hybrydowej. Na takiej samoobsługowej platformie użytkownik może uzyskiwać aktualne informacje na temat kosztów i pojemności przez proste wskazanie i kliknięcie oraz ma łatwy dostęp do funkcji zarządzania kontenerami, maszynami wirtualnymi i innymi subskrybowanymi usługami. Taki scentralizowany widok usług w chmurze HPE GreenLake ułatwia firmie kontrolę wykorzystania i kosztów, rozwiązywanie problemów ze zgodnością i automatyzację obsługi infrastruktury IT.

ZALETY CHMURY W KAŻDYM MIEJSCU

Modernizuj aplikacje, zmieniaj dane we wnioski analityczne i elastycznie przydzielaj pojemność poszczególnym działom firmy w celu szybszego osiągania pożądanych rezultatów. Szybsze osiąganie korzyści. Dostawa i instalacja wstępnie skonfigurowanych  rozwiązań w ciągu zaledwie 14 dni.
Dobór skali zasobów w modelu konsumpcyjnym
Dostosowywanie skali do potrzeb biznesowych za sprawą modelu płatności zależnych od wykorzystania ponad rezerwę, bez żadnych nakładów z góry

85% mniej nieplanowanych
przestojów

Oszczędność
zasobów IT: 40%

Redukcja nakładów
kapitałowych: 30–40%

Czas wprowadzania produktów i usług
na rynek: krótszy o 75%

SZYBSZA REALIZACJA CELÓW BIZNESOWYCH

Modernizacja aplikacji
Udostępnij programistom zasoby, dzięki którym mogą pracować szybciej i sprawniej. Mogą na przykład przekształcić tradycyjne, nienatywne dla chmury aplikacje bez potrzeby zmiany ich architektury, wykorzystując HPE GreenLake dla  kontenerów — rozwiązanie typu open source w 100% oparte na platformie Kubernetes i realizowane jako usługa.

Transformacja danych
Przyspiesz uzyskiwanie wniosków analitycznych, aby wykorzystać potencjał danych mający kluczowe znaczenie dla inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej. HPE GreenLake dla uczenia maszynowego to kompleksowa usługa ułatwiająca praktyczne wykorzystanie uczenia maszynowego w centrach danych, na brzegu sieci i w chmurach prywatnych, a także w usługach w zakresie platformy Hadoop, bazach danych, ochronie danych i zarządzaniu danymi.

Samoobsługa
Zapewnij kontrolę i wnioski analityczne tym, którzy ich potrzebują, wykorzystując platformę HPE GreenLake Central. Możesz na przykład zapewnić działowi finansowemu transparentność kosztów i analitykę wykorzystania chmury publicznej oraz usług w chmurze HPE GreenLake. Przyspiesz osiąganie korzyści przez
poszczególne działy przedsiębiorstwa poprzez szybki przydział zasobów oraz możliwość zwiększania i zmniejszania skali infrastruktury na żądanie. Pomóż pracownikom działu prawnego w utrzymaniu ładu korporacyjnego za sprawą rozwiązania HPE GreenLake dla ciągłej zgodności.

Zacznij korzystać z platformy HPE GreenLake już dziś

Formularz kontaktowy

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, nasz doradcę skontaktuje się w ciągu 24h

Adresy biur

Szczecin

ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
tel. 91 852 22 78

Toruń

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 681 23 30