Przyspiesz transformację do chmury hybrydowej

Platforma od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake

ORKIESTRACJA ZŁOŻONYCH ZASOBÓW IT MOŻE BYĆ PRZYTŁACZAJĄCA

Organizacje starają się osiągnąć równowagę pomiędzy pozostawieniem swoich usług IT w zasobach lokalnych a przenoszeniem ich do chmury publicznej. Pojawił się jednak logiczny kompromis — chmura hybrydowa. Ten model łączy chmurę publiczną i prywatną w jedno spójne środowisko. Dzięki temu pozwala korzystać z modelu płatności zależnych od wykorzystania, skalowalności i elastyczności chmury obliczeniowej, a także bezpieczeństwa dedykowanego sprzętu.
Firma Flexera informuje, że 82% przedsiębiorstw stosuje podejście hybrydowe, łącząc wykorzystanie chmur publicznych oraz prywatnych. 1 Środowisko chmury hybrydowej może jednak wprowadzić trudności i problemy operacyjne, które spowolnią transformację cyfrową. Bezpieczeństwo, zarządzanie wykorzystaniem chmury i nadzór to trzy najważniejsze wyzwania dla organizacji.
Ponadto na strategię stosowania chmury hybrydowej mogą negatywnie wpływać takie czynniki, jak niewykorzystana elastyczność, złożona obsługa infrastruktury IT, niekontrolowane koszty czy brak możliwości zarządzania ryzykiem. Platforma HPE GreenLake pozwala przezwyciężyć te wyzwania, dostarczając usługi w chmurze na brzegu sieci, w obiektach kolokacyjnych i w centrum danych oraz jedną zintegrowaną platformę oprogramowania — HPE GreenLake Central — pozwalającą kontrolować i obsługiwać całe środowisko hybrydowe firmy.

Jak wygląda dobrze zrealizowana chmura hybrydowa?

 1. Spójne podejście do zarządzania wszystkimi aplikacjami i obciążeniami w chmurze
 2. Natychmiastowy dostęp do zasobów i analiz umożliwiających szybkie wprowadzanie innowacji
 3. Widoczność, zgodność z przepisami i kontrola nad całą infrastrukturą IT

Zyskaj chmurę dostępną z każdego miejsca:
wprowadź w swojej lokalnej infrastrukturze IT prostą w zarządzaniu samoobsługową chmurę na żądanie, elastyczność zasobów oraz model płatności w zależności od wykorzystania

Ujednolić swoje zasoby hybrydowe:
zintegruj ze sobą zasoby z całego środowiska hybrydowego — zarówno prywatnego, jak i wielu rozwiązań chmurowych — przenosząc operacje IT do chmury.

Uzyskaj doskonałą kontrolę i informacje:
usprawnij nadzorowanie, kontrolę i widoczność dzięki kompleksowym możliwościom zachowania zgodności z przepisami oraz informacjom i analizom, które pomogą Ci zoptymalizować koszty.

PLATFORMA HPE GREENLAKE: CHMURA, KTÓRA PRZYCHODZI DO CIEBIE

Platforma HPE GreenLake udostępnia zalety chmury na potrzeby obsługi aplikacji i danych niezależnie od miejsca ich rezydowania, obejmując pełną ofertę zasobów w modelu „jako usługa”, który sprzyja elastyczności i skraca czas wprowadzania produktów na rynek. Dzięki HPE GreenLake szybko wdrożysz w swojej firmie szeroką gamę takich usług w chmurze, jak operacje uczenia maszynowego (ML Ops), kontenery, przechowywanie, obliczenia, maszyny wirtualne (VM), ochrona danych itp. — bez płatności z góry. Ponadto platforma HPE GreenLake może Ci pomóc zyskać informacje o kosztach i zgodności z przepisami oraz uprościć zarządzanie całą platformą chmury hybrydowej.

Zaawansowane pomiary pozwalają na precyzyjne i przejrzyste rozliczenia na podstawie wykorzystania, którego skalę można zwiększać i zmniejszać wedle potrzeb firmy. Ponadto dzięki całodobowemu monitorowaniu i zarządzaniu platforma HPE GreenLake przejmuje skomplikowane zadania związane z administrowaniem infrastrukturą. Wszystko to łączy w sobie samoobsługowa platforma HPE GreenLake Central, która centralizuje operacje i analizy w całej infrastrukturze hybrydowej. Uzyskaj wgląd w koszty i pojemność, twórz spersonalizowane raporty zwrotne i zabezpiecz swoją działalność solidnym monitorowaniem zgodności z przepisami.
Uzyskaj dane dotyczące statusu operacyjnego, kosztów i pojemności swoich usług w chmurze w jednym, zintegrowanym widoku z prostym interfejsem typu „point-and-click”. Zwiększ tempo działalności, wykorzystując intuicyjne przepływy pracy, aby szybko
definiować i wprowadzać zasoby potrzebne do szybszego wdrażania kodu. Platforma HPE GreenLake pozwala uzyskać takie same zalety chmury we wszystkich środowiskach. Operacje są wysoce zautomatyzowane i natywne dla chmury. Oznacza to, że nie potrzebujesz drogich szkoleń ani nowych umiejętności do obsługi każdej platformy

HPE GREENLAKE CENTRAL: JEDNA PLATFORMA DO OBSŁUGI I ROZSZERZANIA ZASOBÓW HYBRYDOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIA NIMI

HPE GreenLake Central zapewnia widoczność, której potrzebujesz do optymalizacji swoich obciążeń oraz zarządzania nimi. Możesz monitorować wydajność, planować pojemność, wdrażać nowe infrastruktury oraz zapewniać zgodność — a wszystko to z jednego scentralizowanego pulpitu. Wybierając HPE GreenLake Central, zyskasz:

UJEDNOLICONY PORTAL DO CAŁEJ SWOJEJ INFRASTRUKTURY IT

Zarządzaj swoimi aplikacjami i danymi, wykorzystując jeden, ujednolicony portal

 • Działaj szybciej dzięki chmurze samoobsługowej: wszystko, czego potrzebujesz do wdrażania i optymalizowania usług chmurowych HPE GreenLake oraz zarządzania nimi, jest na wyciągnięcie ręki.
 • Uzyskuj właściwe informacje dzięki dostępowi opartemu na rolach: HPE GreenLake Central automatycznie daje dostęp do możliwości i informacji, których potrzebujesz w swojej roli do szybkiego i łatwego prowadzenia działalności biznesowej.
 • Zyskaj szybki dostęp do informacji z wglądem we wszystkie
  kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): bądź zawsze na bieżąco dzięki szybkim odpowiedziom na najważniejsze pytania dotyczące kosztów, wykorzystania zasobów, zgodności, operacji itp.

INTUICYJNE ANALIZY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie i koszty całej infrastruktury hybrydowej za pośrednictwem zaawansowanych analiz wykorzystania zasobów

 • Przeglądaj największe koszty według typu usługi, lokalizacji itp.: interaktywne tabele i wykresy pomogą Ci śledzić wydatki w ramach budżetu na rozwiązania IT oraz zoptymalizować je pod kątem swoich potrzeb.
 • Uzyskaj zagregowane informacje o wykorzystaniu zasobów w chmurze lokalnej i publicznej: ogranicz w znacznym stopniu potrzebę stosowania wielu narzędzi oraz arkuszy kalkulacyjnych i przeglądaj wykorzystanie oraz wydatki w całej infrastrukturze IT swojej firmy, korzystając z jednej, prostej w obsłudze aplikacji.
 • Personalizuj i udostępniaj raporty oraz wykresy: proste funkcje raportowania obsługiwane metodą „przeciągnij i upuść” zapewniają szybki dostęp do odpowiedzi, które następnie można z łatwością udostępniać.

PLANOWANIE PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNOŚĆ

Uzyskaj pojemność, jakiej potrzebujesz dla swoich usług w chmurze HPE GreenLake

 • Monitoruj wykorzystanie w porównaniu z zainstalowaną i zarezerwowaną pojemnością: kompleksowe możliwości planowania pojemności pozwalają na porównywanie rzeczywistego wykorzystania z pojemnością zainstalowaną i zarezerwowaną.
 • Przewiduj, kiedy będziesz potrzebować większej pojemności: wyeliminuj spekulacje i bardziej precyzyjnie przewiduj przyszłe potrzeby związane z pojemnością dzięki planowaniu opartemu na trendach i danych historycznych.
 • Planuj pojemność na dowolnym poziomie: przewiduj pojemność na dowolnym poziomie, od zagregowanej pamięci masowej w całym środowisku hybrydowym po pojemność konkretnej macierzy lub wybranego serwera.

WDRAŻANIE USŁUG CHMUROWYCH HPE GREENLAKE I ZARZĄDZANIE NIMI

Monitoruj obciążenia robocze, zarządzaj nimi i przydzielaj do nich zasoby, korzystając z szerokiego wachlarza usług w chmurze HPE GreenLake

 • Twórz maszyny wirtualne, kontenery, komputery wysokiej wydajności oraz projekty ML Ops i zarządzaj nimi: daj swojemu zespołowi DevOps możliwość samoobsługowego przydzielania i raportowania wszystkich wystąpień oraz zarządzania nimi za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu użytkownika.
 • Wyświetlaj statystyki ogólnego wykorzystania CPU oraz pamięci masowej i operacyjnej: statystyki dotyczące wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym pomogą Ci monitorować instancje i zwiększyć ogólną wydajność wykorzystywania zasobów IT.
 • Szybko przydzielaj zasoby za pomocą wstępnie skonfigurowanych schematów lub błyskawicznej personalizacji: intuicyjne przepływy pracy i automatyzacja eliminują wąskie gardła IT i zwiększają tempo pracy programistów oraz analityków danych

OGRANICZENIE RYZYKA DZIĘKI ZARZĄDZANIU  ZGODNOŚCIĄ INFRASTRUKTURY IT

Monitoruj czynności kontrolne związane z IT, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność oraz zarządzać ryzykiem

 • Szybko minimalizuj zidentyfikowane zagrożenia: z chwilą zidentyfikowania sytuacji niezgodnych z przepisami zyskasz pomoc ekspertów, którzy odpowiednio skorygują i dostosują systemy typu framework.
 • Upraszczaj audyty: zredukuj czas i koszty związane z audytami za sprawą kompleksowych raportów.
 • Łatwo identyfikuj zagrożenia i braki w zgodności z przepisami: sprawdzaj aktualne KPI, aby utrzymywać kontrolę nad nadzorowaniem i zgodnością.
 • Bądź na bieżąco z najnowszymi modułami kontroli: bieżące ewaluacje i uaktualnienia kluczowych modułów kontroli nad operacjami i regulacjami zmniejszają zagrożenia i pomagają

WIĘKSZY WYBÓR I KONTROLA W HPE GreenLake

GreenLake Central zapewnia zaawansowane możliwości oraz korzyści, dzięki którym każda osoba pełniąca określoną rolę w organizacji osiągnie lepsze rezultaty biznesowe

Niezrównana widoczność i kontrola dla dyrektora ds. informatyki
Odzyskaj kontrolę nad zasobami hybrydowymi swojej organizacji za pośrednictwem zunifikowanego pulpitu i konsoli operacyjnej, dzięki której staniesz się brokerem  usług dla pozostałych osób w firmie. Monitoruj KPI i podejmuj na ich podstawie działania dotyczące między innymi bezpieczeństwa, pojemności, kosztów, zgodności czywykorzystania zasobów. HPE GreenLake Central wprowadza samoobsługę w środowisku lokalnym i daje Ci niezrównaną widoczność i kontrolę. Możesz więc skoncentrować uwagę na innowacjach i strategiach  oraz porzucić działania reakcyjne na rzecz chmury  hybrydowej

Szybsze wdrażanie kodu dla programistów
Prosty interfejs pozwala wdrażać kod szybciej bez przejmowania się infrastrukturą źródłową.

Wydajna kontrola kosztów i zarządzanie budżetem dla dyrektora finansowego.
Zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w wydatki technologiczne dotyczące infrastruktury hybrydowej, aby zdobyć informacje o wykorzystywaniu i wydatkach według usług, projektów, lokalizacji czy jednostek biznesowych w ramach chmury publicznej i prywatnej, centrum danych oraz brzegu sieci. HPE GreenLake Central zapewnia wgląd w finanse oraz niespotykaną widoczność, dzięki czemu pomaga w kontrolowaniu kosztów i utrzymywaniu projektów w ramach zaplanowanych budżetów.

Łatwe ocenianie i minimalizowanie ryzyka dla zespołów prawnych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Uzyskaj jednolity i zintegrowany wgląd w stan nadzorowania i bezpieczeństwa hybrydowej infrastruktury IT swojej organizacji. Użytkownicy mogą identyfikować ryzyko za pośrednictwem pulpitu KPI oraz podejmować działania z wykorzystaniem ponad 1500 modułów kontroli w celu zapewnienia zgodności z regulacjami firmowymi i branżowymi. Zagrożenia i awarie są łatwe do zidentyfikowania i wyeliminowania, a kompleksowe raporty pozwalają zdecydowanie skrócić czas trwania audytów.

Spójne i uproszczone korzystanie z chmury dla wszystkich użytkowników
Korzystaj z prostoty spójnych rozwiązań chmurowych dla wszystkich obciążeń: od brzegu sieci aż po chmurę

WYBIERZ PLATFORMĘ HPE GREENLAKE — CHMURĘ, KTÓRA PRZYCHODZI DO CIEBIE

Odblokuj kapitał, zwiększ elastyczność operacyjną i finansową oraz uwolnij swój talent, aby przyspieszyć wdrażanie kolejnych innowacji. Poznaj platformę HPE GreenLake i uzyskaj zalety nowoczesnej chmury na potrzeby wszystkich swoich aplikacji i danych, bez względu na lokalizację