HPE EZMERAL RUNTIME ENTERPRISE

Autoryzowany partner hewlett packard
Wyzwanie stanowi w tym przypadku sposób uruchamiania tych monolitycznych aplikacji w kontenerach bez konieczności ich przeprojektowywania. W miarę jak organizacje korporacyjne rozszerzają wykorzystanie kontenerów oraz systemu Kubernetes, wykraczając poza rozwijanie i testowanie ich w środowiskach produkcyjnych, pojawia się potrzeba uwzględnienia kluczowych elementów obejmujących bezpieczeństwo i trwałość danych. Dodatkowo modernizacja aplikacji stanowi czynnik wyróżniający w przedsiębiorstwach. Kolejna fala modernizacji infrastruktury danych — zarówno lokalnie, jak i w chmurze — jest zwiększana przez potrzebę wspierania przedsiębiorstw, infrastruktury oraz działań na rzecz transformacji cyfrowej. Ta modernizacja jest potrzebna dla zapewniania większej sprawności biznesowej, poprawy wydajności oraz innowacyjności. Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na tę falę poprzez  zwiększenie swoich inwestycji w skonteneryzowaną, natywną dla chmury infrastrukturę.


Przejście na strategię

zorientowaną na
kontenery

Wykorzystaj elastyczność i efektywność aplikacji konteneryzowanych działających w infrastrukturze fizycznej lub wirtualizowanej.
HPE Ezmeral Runtime Enterprise to ujednolicona platforma oprogramowania oparta na Kubernetes, rozwiązaniu w 100% typu open source. Jest przeznaczona do obsługi natywnych i nienatywnych dla chmury aplikacji działających w dowolnej infrastrukturze. Poznaj platformę środowiska uruchomieniowego klasy korporacyjnej.

HPE EZMERAL RUNTIME ENTERPRISE


Platforma orkiestracji oprogramowania klasy korporacyjnej, zaprojektowana z myślą o wdrażaniu nowoczesnych aplikacji, które korzystają z otwartego systemu Kubernetes, od brzegu sieci do chmury.

90% globalnych organizacji będzie korzystać ze skonteneryzowanych aplikacji w produkcji do 2026 roku — oznacza to wzrost o 40% w stosunku do obecnej sytuacji. Dodatkowo do 2026 roku 20% wszystkich aplikacji przedsiębiorstw będzie uruchamianych w kontenerach — w stosunku do mniej niż 10% w 2020 roku” — jak zostało to oszacowane w raporcie Gartner® 1. Tego typu przedsiębiorstwa wdrażają kontenery i wykorzystują natywną dla chmury architekturę mikrousług, aby przyspieszać wdrażanie aplikacji i wprowadzanie innowacji, a także odnosić korzyści z większej wydajności i przenośności. 

Platforma Kubernetes stała się praktycznie otwartym standardem w przypadku orkiestracji kontenerów i podstawową częścią składową architektury natywnej dla chmury. O ile wdrożenie nowoczesnych, natywnych dla chmury aplikacji w kontenerach jest proste, stanowią one małą część aplikacji przedsiębiorstw. Większość aplikacji przedsiębiorstw nadal stanowią aplikacje nienatywne dla chmury o monolitycznej architekturze i trwałej pamięci masowej danych. Te nienatywne dla chmury, monolityczne aplikacje mogą zyskać dzięki sprawności oraz wydajności, jaką zapewniają kontenery. 

Wyzwanie stanowi w tym przypadku sposób uruchamiania tych monolitycznych aplikacji w kontenerach bez konieczności ich przeprojektowywania. W miarę jak organizacje korporacyjne rozszerzają wykorzystanie kontenerów oraz systemu Kubernetes, wykraczając poza rozwijanie i testowanie ich w środowiskach produkcyjnych, pojawia się potrzeba uwzględnienia kluczowych elementów obejmujących bezpieczeństwo i trwałość danych. Dodatkowo modernizacja aplikacji stanowi czynnik wyróżniający w przedsiębiorstwach. Kolejna fala modernizacji infrastruktury danych — zarówno lokalnie, jak i w chmurze — jest zwiększana przez potrzebę wspierania przedsiębiorstw, infrastruktury oraz działań na rzecz transformacji cyfrowej. Ta modernizacja jest potrzebna dla zapewniania większej sprawności biznesowej, poprawy wydajności oraz innowacyjności. Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na tę falę poprzez  zwiększenie swoich inwestycji w skonteneryzowaną, natywną dla chmury infrastrukturę.

ZARZĄDZANIE KONTENERAMI KLASY KORPORACYJNEJ

HPE Ezmeral Runtime Enterprise to pierwsza w branży platforma orkiestracji kontenerów klasy korporacyjnej, którą zaprojektowano z myślą o uruchamianiu nowoczesnych aplikacji (zarówno natywnych jak i nienatywnych dla chmury) z trwałymi danymi. Wdraża ona w 100% otwartą platformę Kubernetes do  orkiestracji, zapewnia najnowocześniejszy system plików oraz architekturę Data Fabric dla trwałej, skonteneryzowanej pamięci masowej, a także gwarantuje  przedsiębiorstwom możliwość wdrażania nienatywnych dla chmury rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz analityki. Firmy mogą odnieść wymierne korzyści dzięki elastyczności i wysokiej wydajności rozwiązań kontenerowych w większej liczbie zastosowań klasy korporacyjnej — aplikacjach działających w ramach infrastruktury tradycyjnej lub zwirtualizowanej, lokalnie, w chmurach hybrydowych oraz środowiskach wielochmurowych lub na brzegu sieci.

ARCHITEKTURA HPE EZMERAL RUNTIME ENTERPRISE

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Od brzegu sieci do chmury: pierwsza w branży i jedyna w 100% otwarta hybrydowa platforma analityki Kubernetes, obejmująca środowiska od brzegu sieci do chmury, pomaga przedsiębiorstwom w modernizacji swoich aplikacji za pomocą wdrożeń aplikacji skonteneryzowanych w nowych systemach lub wirtualnych maszynach obejmujących środowiska lokalne, wielochmurowe oraz środowiska na brzegu sieci; co pozwala na uniwersalne tworzenie i uruchamianie rozwiązania w dowolnym miejscu

Import klastra chmury publicznej: ujednolicone sterowanie sprawia, że można z łatwością importować zewnętrzne klastry Kubernetes; włączając w to wsparcie dla importowania klastrów od dostawców rozwiązań w chmurze, takich jak Amazon EKS, Google™ GKE™ i Azure AKS

Wieloklastrowe i wielodostępowe zarządzanie systemem Kubernetes: szybkie, proste wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie klastrów Kubernetes, zarówno lokalnie, jak i zewnętrznie, gwarantujące ujednolicone zarządzanie i widoczność w różnych środowiskach

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej: wbudowane sterowanie zabezpieczeniami pozwala na integrację rozwiązań z zakresu sprawdzania tożsamości, takich jak AD/LDAP, pojedyncze logowanie, integracja SAML; sterowanie dostępem bazujące na roli dla bezpiecznego dostępu do platformy; dodatkowo zapewnia zabezpieczenia działania kontenera Falco dla proaktywnego wykrywania zagrożeń i powiadamiania

Oparte na GitOps scentralizowane zarządzanie polityką oraz zarządzanie problemami w kodzie i procesie dostarczania: bezproblemowe
zarządzanie flotą; wykorzystanie ArgoCD do dbania o to, aby klastry były spójne i niezmienne pod kątem stałego zapewniania zgodności

Rozwiązanie gotowe do użytku: z łatwością dokonuje konteneryzacji natywnych i nienatywnych dla chmury aplikacji; KubeDirector — otwarty, niestandardowy kontroler Kubernetes — pozwala na wdrażanie aplikacji nienatywnych dla chmury bez konieczności zmiany architektury lub ponownego opracowywania

Przyspieszona analityka: dzielenie GPU pomiędzy serwerami oraz frakcjonalizacja NVIDIA® multi-instance GPU pozwalają na poprawę współpracy i wykorzystania GPU w środowiskach lokalnych, hybrydowych oraz wielochmurowych na poziomie korporacyjnym

Bezproblemowy dostęp do danych: HPE Ezmeral Data Fabric, DataTap oraz FSMount pozwalają nawiązywać łączność i zarządzać danymi niezależnie od ich lokalizacji

Wbudowane rozwiązanie Service Mesh i obserwowalność: dla zapewniania inteligentnego kształtowania ruchu, równoważenia obciążeń, strategii wdrożeń opartych na canary rollouts oraz testów aplikacji i mikrousług A/B; wizualizacji obciążeń ruchu dla szybkiego rozwiązywania problemów i analityki na poziomie dzierżawcy poprzez zintegrowaną siatkę Istio™ Service Mesh

Zapewnianie rozwiązania za pośrednictwem jednego kliknięcia: Dostęp do wyselekcjonowanych, wstępnie utworzonych, gotowych do uruchomienia aplikacji w App Store, włączając w to rozwiązania z zakresu AI/ML, DataOps, analityki, CI/CD, aplikacji i usług DevOps, z możliwością tworzenia własnych aplikacji poprzez KubeDirector i App Workbench

HPE Ezmeral Runtime architektura