Poznaj wszystkie zalety chmury dostępne lokalnie dzięki HPE GreenLake

Przyspieszenie transformacji cyfrowej, modernizacja IT i szybkie wdrażanie nowych technologii

Platforma od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake udostępnia zalety chmury, takie jak samoobsługa, płatności zależne od wykorzystania, zwiększanie i zmniejszanie skali oraz kompleksowe zarządzanie, na potrzeby obsługi aplikacji i danych w każdym miejscu — na brzegu sieci, 
w kolokacjach i centrach danych. Umożliwia odblokowanie kapitału, zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej oraz odciążenie uzdolnionych pracowników, aby mogli zająć się przyspieszeniem rozwoju firmy… czyt. dalej.

Facebook
Twitter
LinkedIn