Strategia multi-cloud – ważny element hybrydowego środowiska IT

Strategia wielochmurowa (ang. multi-cloud computing) to przetwarzanie danych z wykorzystaniem dwóch lub więcej usług świadczonych poprzez platformy cloud computing.

Chociaż mogą to być oferty chmurowe typu oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) lub platforma jako usługa (PaaS – Platform as a Service), to obecnie środowisko wielochmurowe przeważnie dotyczy kombinacji usług typu infrastruktura jako a usługa (IaaS – Infrastructure as a Service), dostarczanych z chmur publicznych.

Tym, co przede wszystkim skłania firmy do wyboru strategii opartej na wielu chmurach, jest brak pewności co do niezawodności pojedynczej chmury, a także chęć uniezależnienia się od jednego dostawcy. Model multi-cloud był i nadal jest postrzegany jako sposób na zapobieganie utracie danych lub przestojom spowodowanym lokalnymi awariami któregoś z komponentów w chmurze.

Redundancja i uniezależnienie od jednego dostawcy to nie jedyne powody wyboru wielochmurowego i hybrydowego środowiska IT. Są też cele biznesowe i techniczne, obejmujące korzystanie z bardziej konkurencyjnych cenowo usług w chmurze oraz korzystanie z lepszych ofert i funkcjonalności różnych dostawców usług chmurowych.

Do multi-cloud firmy przekonuje też możliwość zachowania suwerenności wrażliwych danych. Określone regulacje, przepisy i zasady korporacyjne wymagają fizycznego przechowywania danych firmowych w określonych lokalizacjach. Wielochmurowość może pomóc spełniać te wymagania, ponieważ pozwala wybierać spośród ofert wielu dostawców usług IaaS posiadających centra danych w różnych regionach. Ta elastyczność w zakresie lokalizacji danych w chmurze umożliwia również firmom lokalizowanie zasobów obliczeniowych jak najbliżej użytkowników końcowych w celu uzyskania optymalnej wydajności i minimalnego opóźnienia.

Nowe technologie, takie jak bezserwerowe przetwarzanie danych (serverless computing) i uczenie maszynowe (machine learning), będą zyskiwać na popularności dzięki korzyściom bezpieczeństwa, jakie wnoszą do chmury. Bezserwerowe przetwarzanie danych umożliwia natychmiastowe skalowanie i patchowanie w chmurze, co zmniejsza cyber ryzyka. Uczenie maszynowe natomiast pomaga serwerom rozpoznawać zagrożenia na podstawie określonych wzorców i reagować na nie szybciej niż człowiek administrator.

Strategia multi-cloud daje też możliwość wybierania różnych funkcjonalności lub usług w chmurze od różnych dostawców. Jest to pomocne, ponieważ niektóre środowiska chmurowe są lepiej dostosowane do konkretnych zadań niż inne.

Chmura hybrydowa i model multi-cloud są podobne, lecz mają różne modele infrastruktury IT. Pierwsza odnosi się do środowiska przetwarzania w chmurze, które wykorzystuje połączenie lokalnej chmury prywatnej z chmurą publiczną pochodzącą od innej firmy, z zachowaniem zgodności między nimi. Przedsiębiorstwa często decydują się na chmurę hybrydową, żeby zachować możliwość uruchamiania części obciążeń na własnej infrastrukturze, a gdy zapotrzebowanie na moc obliczeniową znacząco wzrasta – móc korzystać z chmury publicznej.

Wielochmurowość w powszechnym rozumieniu odnosi się do korzystania z usług wielu dostawców chmury publicznej i stanowi bardziej ogólne podejście do zarządzania i płacenia za usługi w chmurze w sposób, który wydaje się najlepszy dla danej organizacji. Jednak multi-cloud nie wyklucza chmury hybrydowej, która może być częścią środowiska wielochmurowego.

Co istotne, strategia multi-cloud zapewnia elastyczność wyboru i dopasowania optymalnej usługi chmurowej do konkretnych obciążeń i aplikacji biznesowych.

Multi-cloud computing

Zalety

  1. Pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy
  2. Daje możliwość znalezienia i dopasowania optymalnej usługi w chmurze do określonego profilu firmy lub zastosowania biznesowego
  3. Zwiększa nadmiarowość
  4. Niezawodność
  5. Ochrona prywatności
  6. Zapewnia elastyczność
  7. Optymalizacja działania chmury

Wady

  1. Dział IT korzystając z wielu rodzajów platform chmurowych musi posiadać odpowiednią wiedzę ekspercką
  2. Zarządzanie obciążeniami lub aplikacjami może również stanowić wyzwanie, ponieważ informacje przechodzą z jednej platformy chmurowej na drugą
  3. Lepsze ceny i rabaty na usługi chmurowe można uzyskać wykupując więcej usług u jednego dostawcy, natomiast w przypadku korzystania z kilku platform chmurowych trudno o upusty.
Facebook
Twitter
LinkedIn