Nutanix

Nutanix

Nutanix w ofercie IT Serwis

Nutanix jest dostawcą zintegrowanej infrastruktury (ang. HCI – HyperConverged Infrastructure) dla Data Center, konsolidującej przetwarzanie danych, storage oraz wirtualizację w jeden produkt. Rozwiązanie Nutanix HCI posiada wbudowane zarządzanie Nutanix PRISM, zintegrowany wirtualizator Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) oraz całkowicie zwirtualizowany, liniowo skalowalny storage. To wszystko czyni infrastrukturę praktycznie niewidzialną i pozwala administratorom skupić się na tym co najważniejsze – na funkcjonalności i na użytkownikach końcowych.

Co to jest Nutanix ?

Nutanix jest dostawcą zintegrowanej infrastruktury (ang. HCI – HyperConverged Infrastructure) dla Data Center, konsolidującej przetwarzanie danych, storage oraz wirtualizację w jeden produkt. Rozwiązanie Nutanix HCI posiada wbudowane zarządzanie Nutanix PRISM, zintegrowany wirtualizator Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) oraz całkowicie zwirtualizowany, liniowo skalowalny storage. To wszystko czyni infrastrukturę praktycznie niewidzialną i pozwala administratorom skupić się na tym co najważniejsze – na funkcjonalności i na użytkownikach końcowych.
Infrastruktura Nutanix jest w pełni realizowana software-owo, na bazie standardowych serwerów zgodnych z architekturą x86 pochodzących od większości uznanych producentów. Taka infrastruktura pozbawiona jest wąskich gardeł (takich jakimi w tradycyjnych data centers są na przykład kontrolery macierzy dyskowej) i skaluje się od małych projektów pilotowych do wielkich wdrożeń klasy web scale. W każdej skali dostarcza przewidywalne i jednakowe parametry
wydajnościowe.

Nutanix schemat

Nutanix Acropolis OS

Acropolis OS jest fundamentem hiperkonwergentnej infrastruktury. Unifikuje on zasoby storage oraz compute, w całkowicie software-owy sposób, wykorzystując do tego standardowe serwery x86. Dzięki technologii Nutanix Distributed Storage Fabric i rozwiniętemu od podstaw systemowi plików, zasoby dyskowe serwerów są wirtualizowane i stanowią jedną pulę pamięci masowej dostępną dla administratora. DSF zapewnia ochronę przed utratą danych, optymalizację wydajności dostępu do nich i maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni dyskowej, Nutanix Acropolis OS jest doskonałą podstawą do budowy chmury prywatnej lub hybrydowej. Nutanix dostarcza to tego pełen zestaw usług uruchamianych na Acropolis OS. Są to między innymi serwer plików Nutanix Files i obiektów Nutanix Objects, automatyzacja i orkiestracja aplikacji Nutanix CALM, zarządzanie bazami danych Nutanix ERA i kontenerami Nutanix CARBON. Nutanix Acropolis OS to:

 • unifikacja zasobów storage i compute w ramach platformy hiperkonwergentnej x86
 • zwirtualizowana pamięć masowa klasy enterprise, wydajna i bezpieczna
 • dane, metadane oraz operacje w pełni rozproszone po klastrze serwerów x86
 • automatyczna odbudowa klastra, możliwość wyboru ilości komponentów, które mogą ulec awarii
 • data caching, data tiering oraz unikalne technologie Nutanix Data Locality i Nutanix Flash Mode
 • optymalizacja pamięci masowej: deduplikacja, kompresja oraz Erasure Coding
 • natywne mechanizmy replikacji danych: asynchroniczny, synchroniczny i „prawie synchroniczny”

ochrona przed utratą danych – tworzenie scenariuszy Disaster Recovery

Nutanix acropolis

Zarządzanie Nutanix PRISM Management

Nutanix Prism to centralna konsola dla administratorów będąca integralną częścią rozwiązania Nutanix i zawsze z nim dostarczana. PRISM pozwala konfigurować, monitorować i zarządzać klastrami Nutanix w prosty i elegancki sposób. Został stworzony przez Nutanix od podstaw, aby zarządzać z jednej konsoli wszystkimi aspektami data center – od sprzętu, przez storage, po maszyny wirtualne – dzięki czemu eliminowana jest konieczność stosowania wielu konsol dla różnych elementów infrastruktury. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego i analizy danych, administrator otrzymuje podpowiedzi w jaki sposób może zoptymalizować swoje środowisko i usprawniać wykonywanie typowych zadań, Funkcje Nutanix PRISM:

 • zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • zarządzanie pamięcią masową (storage management)
 • bezprzerwowe upgrade-y jednym kliknięciem (zarówno oprogramowania Nutanix Acropolis OS, jak też mikrokodów sprzętu i wszystkich wspieranych wirtualizatorów, w tym VMware ESXi)
 • wizualizacja sieci i zarządzanie VLAN-ami
 • portal samoobsługowy (Self-Service Portal)
 • możliwość sterowania przez REST API
 • analiza danych wspomagana machine learning, wykrywanie anomalii, predykcja trendów
Nutanix PRISM Management

Natywny wirtualizator Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)

Software Nutanix Acropolis OS jest zawsze dostarczany wraz z natywnym wirtualizatorem Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV). Jest on stworzony przez Nutanix na bazie oprogramowania open-source KVM, ale znacząco w stosunku do niego rozwinięty. Zostały dodane cechy i funkcje wymagane przez duże organizacje takie jak:

 • graficzne zarządzanie i monitorowanie (zintegrowane z Nutanix PRISM)
 • automatyczne przenoszenie maszyn wirtualnych na inny serwer klastra w przypadku awarii (HA)
 • rozkład obciążenia, inteligentne umieszczanie maszyn na serwerze, który ma optymalne zasoby
 • ochrona przed skutkami awarii – drugi klaster w innej lokalizacji, automatycznie uruchamiany
 • metro klaster (replikacja synchroniczna i automatyczne uruchamianie ośrodka zapasowego)
 • analiza historyczna wspomagana technologią machine learning
 • software-owo definiowane sieci i mikrosegmentacja
 • nieograniczona skalowalność – nie ma górnego limitu rozmiaru klastra ani pojemność storage
Nutanix architektura

Redundancja

Platforma Nutanix dzięki podejściu web-scale jest całkowicie odporna na awarie, pozbawiona pojedynczych punktów awarii oraz wąskich gardeł. System wykorzystuje architekturę typu „shared-nothing”, w której wszystkie dane, metadane oraz usługi są rozdystrybuowane pomiędzy wszystkie węzły klastra. Jest zaprojektowana, aby wykrywać i izolować awarie oraz usuwać ich skutki w każdym miejscu systemu. Infrastruktura hiperkonwergentna Nutanix dostarcza ciągłość operacji i potrafi obsłużyć problemy sprzętowe, programowe i związane z wirtualizatorem w celu zapewnienia 100% dostępności aplikacji i danych.
Nutanix zapewnia szeroki zakres funkcji w całym stosie infrastrukturalnym, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność danych i maszyn wirtualnych. Awarie mogą w się w wielu miejsc w datacenter – popsuć mogą się pojedyncze komponenty sprzętowe, mogą być niedostępne poszczególne węzły, dane przechowywane na dyskach mogą zostać uszkodzone lub przypadkowo usunięte, mogą popsuć się całe szafy ze sprzętem, a nawet cała serwerownia może stać się niedostępna w wyniku katastrofy.
Wysoka dostępność i ochrona danych leży u podstaw platformy Nutanix. Jedną z podstawowych zasad web-scale jest możliwość tzw. samoleczenia. Oprogramowanie Nutanix zostało zaprojektowane uwzględniając fundamentalne założenie mówiące, że sprzęt, na którym jest uruchomione oprogramowanie, może popsuć się.
Platforma nieustannie dąży do tego, aby praca maszyn wirtualnych i aplikacji nigdy nie została zakłócona w przypadku wystąpienia powyższych awarii, a przyczyna problemu została automatycznie naprawiona bez interwencji użytkownika. Platforma sprzętowa Nutanix posiada nadmiarowe zasilacze, procesory i pamięć. Platforma jest odporna na awarię poszczególnych dysków. Jeśli dysk ulegnie awarii, wówczas dane są automatycznie odbudowywane bez wpływu na pracę aplikacji. Warto wspomnieć, że jest to platforma w pełni zdefiniowana programowo, która nie wykorzystuje sprzętowych kontrolerów RAID. Zastosowane rozwiązanie jest całkowicie dystrybuowane, co oznacza, że w przypadku awarii dysku lub węzła, pozostałe węzły i dyski w klastrze pracują wspólnie nad przywróceniem pracy maszyn wirtualnych poziomu zabezpieczenia danych w sposób automatyczny. Czym więcej węzłów znajduje się w klastrze, tym szybciej i bardziej efektywnie przebiega proces odbudowy.
Proces upgrade’u kontrolerów i wirtualizatora przebiega bez interwencji administratora i jest również bezprzerwowy. Dzięki funkcji dającej wybór poziomu redundancji, dane są synchronicznie replikowane pomiędzy wieloma węzłami w klastrze (co najmniej dwoma). Dodatkowo, metadane są również automatycznie replikowane pomiędzy wieloma węzłami klastra. Wybór redundancji pozwala na decydowanie o poziomie zabezpieczenia zgodnie SLA aplikacji i umożliwia aplikowanie polityk na poziomie maszyn wirtualnych. Zbudowana na tym została koncepcja Domen Dostępności (Availability Domains), które określają optymalne rozmieszczenie replik, pozwalające na zabezpieczenie przed awarią węzła, bloku (obudowy) lub szafy rack. Dzięki Domenom Dostępności, w przypadku mało prawdopodobnego zdarzenia polegającego na utracie całego bloku (1, 2 lub 4 węzły), kopie danych są nadal dostępne. Nie jest przy tym wymagane działanie administratora w celu włączenia tej funkcji. Oprócz tego w sposób niezauważalny odbywa się ciągłe sprawdzanie integralności danych, w celu zapewnienia, że uszkodzenie danych jest zlokalizowane i naprawione zanim maszyny wirtualne i aplikacje będą w stanie to zauważyć.

Odporność na awarie w ramach klastra i zapewnienie ciągłości pracy

W przeciwieństwie do tradycyjnej architektury, która zbudowana jest w oparciu o dedykowane komponenty sprzętowe i której wysoka dostępność opiera się o dostępność tychże komponentów, Nutanix zastosował inne podejście: w architekturze web-scale zakłada się, że sprzęt w pewnym momencie ulegnie awarii, w związku z tym podejście typu „shared-nothing, distributed everuthing” jest niezbędne w celu uniknięcia skutków awarii. Projektując system w ten sposób, klaster jest w stanie obsłużyć awarie w sposób niezauważalny. To nie oznacza, że stosowany jest sprzęt niskiej jakości, jest to natomiast zmiana w koncepcji projektowania systemu. W rzeczywistości, certyfikowany sprzęt jest dokładnie testowany w procesie kwalifikacji i weryfikacji.
W architekturze Nutanixa nie ma pojedynczych punktów awarii. Platforma jest zbudowana jako równoległy klaster, w którym wszystkie węzły są równoznaczne (tzn. nie ma głównego węzła) i wszystkie węzły są niezależne od siebie. Nie ma pojedynczego backplane’u, nie ma modułów typu interconnect, które mogą wymagać upgrade’u firmware’u, a całość sprzętu może być wymieniona bez przerywania pracy klastra. Odporność jest oparta o synchroniczną replikację wewnątrz klastra, co pozwala na ochronę przed awarią każdego typu komponentu klastra. To właśne jest istotą architektury „shared-nothing, distributed everything”.

Nutanix JEST CZĘŚCIĄ BUSINESS CONTINUITY SUITE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i  know-how zebraliśmy oferowane przez nas rozwiązania, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa mimo dynamiki zmian i niepewności dzisiejszych czasów.
Widzimy jak wielu naszych klientów zamierza dobrze się przygotować do pracy w nieprzewidywalnych warunkach, jak pandemia covid-19.
Zminimalizuj ryzyko przestojów, zadbaj o wysoką dostępność Twoich kluczowych zasobów.

UMÓW SIĘ BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA
Chcesz wiedzieć więcej na temat tego lub innego oferowanego przez nas rozwiązania ?

Umów się z nami na zdalną prezentację. Nasi najlepsi eksperci odpowiedzą na najtrudniejsze pytania i pomogą ustalić, czy proponowane przez nas rozwiązania sprawdzą się w Twojej firmie. Możemy przygotować prezentację zarówno dla osób o dużej wiedzy informatycznej jak i osób, które na codzień nie zajmują się obsługą systemów IT. 
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, w treści wiadomości podaj jakie rozwiązanie jest interesujące dla Twojej firmy i podaj proponowany termin wirtualnego spotkania.
Do zobaczenia !

zdalna prezentacja rozwiązań IT

Formularz kontaktowy

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, nasz doradcę skontaktuje się w ciągu 24h

Adresy biur handlowych

Szczecin

ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
tel. 91 852 22 78

Toruń

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 681 23 30