IT Serwis w rankingu TOP 200 Computerworld

IT Serwis w TOP 200

Zajmowanie wysokich pozycji w rankingach i podsumowaniach branżowych nie należy do celów IT Serwis. Naszą misją nie jest generowanie wysokich przychodów w wyniku masowej sprzedaży sprzętu, a wsparcie biznesu dzięki nowoczesnym technologiom. Niemniej jednak analizując wyniki tegorocznej edycji rankingu TOP 200 Computerworld, kilkukrotnie byliśmy zaskoczeniu wysokimi pozycjami, które podkreślają realizowaną przez IT Serwis strategię. Adresujemy swoją ofertę zarówno do małych, średnich jak i dużych firm. Przewagę konkurencyjną opieramy na wysokim poziomie kompetencji, bardzo aktualnej wiedzy i otwartości na nowe technologie zarówno zespołu handlowego i technicznego.

W tym roku zajęliśmy wysokie pozycje w obszarach:

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora transportu, spedycji i logistyki:

Pozycja 24

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych:

Pozycja 39

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora utilities (wyłączając energetykę) 

Pozycja 35

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego

Pozycja 28

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora mediów

Pozycja 41

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego

Pozycja 24

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji

Pozycja 90

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Pozycja 49

Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych i zarządzanych

Pozycja 63

Najwięksi dostawcy rozwiązań wirtualizacji i konteneryzacji

Pozycja 10 !!

W ogólnej klasyfikacji Największych firm informatycznych działających w Polsce zajęliśmy miejsce 222.

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z wysokich miejsc w rankingach dotyczących sprzedaży usług, bezpieczeństwa IT i rozwiązań dla wysokiej dostępności. Rozwój między innymi kompetencji w tych obszarach należy do strategii firmy na najbliższe 2 lata.

Facebook
Twitter
LinkedIn