Cyberbezpieczny Samorząd

Ruszył nabór do „Cyberbezpiecznego Samorządu”. Dowiedz się więcej, jak i na co JST może pozyskać środki.
Cyberbezpieczny samorząd
1920x810 - cyberbezpieczny samorzad

W ostatnich latach liczba ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa rośnie w zastraszającym tempie. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 roku wykazało, że ponad połowa zbadanych witryn miała podatności na ataki, w tym poważne błędy. Te podatności są coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, finansowych lub innych poufnych informacji.

W drugiej połowie 2022 roku zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych przez CSIRT NASK zgłoszeń incydentów cybernetycznych. Najwyższa wartość odnotowana została w grudniu 2022 roku – niemal 85,2 tys., co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku oznacza ponad czterokrotny wzrost. To pokazuje, jak pilnie jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.

Cyberbezpieczny Samorząd” to program, którego celem jest zwiększenie odporności JST na zagrożenia cyfrowe.

Cele i obszary działań

„Cyberbezpieczny Samorząd” to projekt, który przyczyni się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Główne cele tego projektu to:

 • Wdrożenie polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST
 • Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST
 • Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
 • Podniesienie odporności na ataki z cyberprzestrzeni
 • Przeprowadzenie audytów potwierdzających wzrost odporności na cyberzagrożenia

Ważnym aspektem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest odpowiednie wykorzystanie środków finansowych. Istnieją pewne wydatki, na które fundusze nie mogą być przeznaczone:

 • Zakup ogólnego sprzętu informatycznego: Projektem nie są objęte finansowanie zakupu stacji roboczych, laptopów, smartfonów, tabletów czy innych urządzeń peryferyjnych. Celem projektu jest skoncentrowanie się na aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem, a nie na ogólnym rozwoju infrastruktury IT.
 • Zakup oprogramowania biurowego: Chociaż oprogramowanie biurowe jest niezbędne dla funkcjonowania JST, nie jest finansowane w ramach tego projektu. Wyjątkiem są systemy operacyjne, które są niezbędne do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa.
 • Szkolenia niezwiązane z cyberbezpieczeństwem: Projekt obejmuje finansowanie szkoleń związanych z cyberbezpieczeństwem dla pracowników JST. Szkolenia z obsługi oprogramowania biurowego czy innych tematów niezwiązanych z bezpieczeństwem informacji nie są finansowane w ramach tego projektu.
 • Usługi dostępu do internetu i abonamenty telefoniczne: Projekt nie obejmuje finansowania kosztów usług dostępu do internetu ani abonamentów telefonicznych.

Rozliczenie środków i harmonogram wypłat:

Rozliczenie środków finansowych w ramach projektu odbywa się poprzez trzy transze zaliczkowe:

 • Pierwsza transza (30%): Wypłacana po złożeniu Ankiety przez Grantobiorcę, w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
 • Druga transza (30%): Wypłacana w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z pierwszą transzą.
 • Trzecia transza (40%): Wypłacana w okresie 18 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z drugą transzą.

Projekt grantowy może trwać maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki wdrożeniu polityk bezpieczeństwa informacji, podniesieniu kompetencji personelu oraz wdrażaniu środków zarządzania ryzykiem, JST stają się bardziej odporne na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. Jednak warto pamiętać, że fundusze nie mogą być przeznaczane na ogólne cele informatyczne czy szkolenia niezwiązane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki odpowiedniemu rozliczeniu środków finansowych projekt może zrealizować swoje cele w sposób efektywny i zgodny z założeniami.

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Budżet i poziom dofinansowania

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.

Więcej informacji na stronie internetowej : https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Jak IT Serwis może pomóc JST w skorzystaniu z programu ?

Proponujemy częściowy lub pełen zakres czynności w zakresie doboru rozwiązania tj. 

 • identyfikacja obszarów, w których wymagane są działania objęte programem,
 • dobór rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo systemu informatycznego i będzie stanowiło przedmiot projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
 • dostawa i wdrożenie rozwiązania
 • szkolenia dla personelu w zakresie posiadanego lub dostarczanego rozwiązania cyberbezpieczeństwo

W razie potrzeby określenia poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego, możemy przeprowadzić audyt środowiska.

Formularz kontaktowy

Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, nasz doradcę skontaktuje się w ciągu 24h

Adresy biur

Szczecin

ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
tel. 91 852 22 78

Toruń

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 681 23 30

Facebook
Twitter
LinkedIn