POLITYKA JAKOŚCI ITSERWIS

Polityka jakości IT Serwis Sp. z o.o.
[wersja 3]

Misją IT Serwis Sp. z o.o. jest wspieranie biznesu Klientów dzięki technologiom, jakie dostarcza informatyka i telekomunikacja. Wierzymy, że nowoczesna infrastruktura IT, odpowiedni dobór rozwiązań i zapewnienie wsparcia technicznego na najwyższym poziomie ułatwi naszym Klientom osiągnąć maksymalną efektywność ekonomiczną. Poniższe aspekty naszej działalności pozwalają nam na spełnienie oczekiwań naszych Klientów:

PARTNERSTWO
Rozwijamy się i osiągamy cele we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, budowaniu trwałych relacji biznesowych z naszymi Klientami, Dostawcami i Pracownikami Firmy. Koncentrujemy się na rozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań, które realizujemy w sposób najbardziej optymalny.

OPTYMIZM
Promujemy atmosferę współdziałania z ludźmi o pozytywnym nastawieniu i wewnętrznej pasji, gdyż to pozwala wzajemnie inspirować się i realizować trudne wyzwania.

PRZYZWOITOŚĆ
Działamy w sposób etyczny i uczciwy. Mamy świadomość odpowiedzialności za markę Firmy, zachowanie poufności i ochronę informacji oraz oceniamy innych według ich zasług i osiągnięć.

ZESPOŁOWOŚĆ
Szanujemy indywidualizm i różnorodność, gdyż są podstawą kreatywności człowieka. Uznajemy jednocześnie, że praca zespołowa jest najlepszym sposobem na mądre, ciekawe rozwiązania i jest drogą do rozwoju Firmy.

PROFESJONALIZM
Dostarczamy Klientom najlepsze rozwiązania dzięki stałej analizie innowacji w obszarze nowych technologii oraz rozwojowi firmy drogą zmian, ciągłego uczenia się, profesjonalnej ocenie ryzyka i pokory dla własnych słabości.

OTWARTOŚĆ
Szanujemy, ale podchodzimy z dystansem do dotychczasowych osiągnięć, wspierając innowacyjność i kreatywność Pracowników oraz rozwijamy umiejętności obserwacji i wykorzystania inspiracyjnych pomysłów z otoczenia.
SKUTECZNOŚĆ
Rozwijamy zdolność realizowania wyznaczonych celów, zachęcamy do odwagi w podejmowaniu racjonalnego ryzyka, maksymalizujemy wykorzystanie posiadanego potencjału i uzyskiwanych efektów.

Zarząd IT SERWIS deklaruje, że wdrożony Zintegrowany System Zarządzania będzie doskonalony wraz z rozwojem technik teleinformatycznych i oczekiwań Klientów IT Serwis.

Cele jakościowe stanowiące drogę do realizacji założeń Polityki Jakości są wyznaczane okresowo,  a stopień ich realizacji jest monitorowany na bieżąco.

Dzień dobry!
Dział handlowy
91 852 22 77
Zlecenie naprawy
Facebook
LinkedIn